CHOISISLAVIE.com

CHOISISLAVIE.com

De sprong van het leven
base_jump

" Ik laat jullie kiezen tussen het leven en de dood, de zegen en de vervloeking. KIES HET LEVEN, zodat jullie zullen leven, en jullie familie ná jullie ook. "

De Bijbel, boek Deuteronomium, hoofdstuk 30, vers 19

De film Jesus

De film Jesus
in het Dutch

4 wetten ontmoet god

Ontmoet God

Het antwoord van God

God's antwoord

Questions de Vie ?

God ?

God persoonlijk kennen

Een verhaal

Een verhaal

ANDERE GETUIGENISSEN
Miljoenen getuigen

Afkomstig uit een groot katholiek gezin, leek mijn leven op dat van veel mensen.
Ik geloofde zonder overtuiging in een superieur wezen en leefde op mijn eigen manier en naar mijn verlangens, in een wereld die vaak slechts oppervlakkig geluk bood.
Een paar jaar geleden ontmoette ik iemand die zich "christen" noemde, en hij verkondigde mij een evangelie dat ik niet kende. Volgens deze christen verhinderde mijn onverschillige houding tegenover God mij het ware geluk te kennen. Een houding die de Bijbel zonde noemt. Dus vroeg ik God om me mijn zonde te tonen.

Ik zag niets bijzonders, maar de angst die mij overviel, bracht mij in zulk een nood dat ik in tranen uitbarstte. Ik, een mens, microscopisch, onbetekenend en aanmatigend, tegenover De Ene God, schepper van het heelal en van al wat leeft, almachtig, gezond en majestueus: een "aanwezigheid" waarvoor ik niet kon staan.

Ik zag mezelf verloren gaan. "Vergeef me! Red mij!" was de kreet van mijn hart toen ik besefte hoezeer Hij, ondanks mijn houding, had geleden in mijn plaats, aan het kruis, in de persoon van Jezus Christus, om de prijs te betalen voor mijn fouten.
Ik weende nog veel, maar met vreugde! Want Hij had mij vergeven en ik was zojuist overgegaan van dood naar leven! Van een onvermijdelijk einde naar een zekere hoop en een eeuwig leven.

Hieronder, mijn reis in iets meer detail, in zijn omgeving.
Dezelfde ervaring, gezien vanuit een andere hoek.

Puce boule rouge

SOPHISTISCH

Hoewel parachutespringen nu een sport is met een zeer laag risico, en ik me in het vliegtuig, met mijn parachute op mijn rug, veel veiliger voel dan in een auto, moet je het toch willen om je 3000 meter in het luchtledige te werpen!
Twee keer in de V.S. op zoek naar iets anders; het plezier en de soft drugs, van "ik deed dit, ik deed dat" wat indruk maakte op allen die mij kenden.

Franse kampioenschappen parachutespringen, demonstraties bij de wereldkampioenschappen heteluchtballonnen voor de menigte: de inwijding! De "ik-ik" wordt dikker! Wie anders is ooit door meer dan 30.000 mensen toegejuicht als een held die uit de hemel neerdaalt?
Perfecte uiterlijke visuele balans, en het plezier van het citeren van deze zin, de richtlijn van mijn leven: "Ik doe wat ik wil, waar ik wil en wanneer ik wil!"

Puce boule rouge

NAIVETE

Er zat een grote zandkorrel in dit vlekkeloze mechanisme, dat een kink in mijn betonnen pantser moet zijn geweest: deze collega, met zijn twee kinderen en zijn auto en huisvestingsproblemen;
hij neemt ontslag omdat de baas naar een helderziende gaat, om het succes van de fabriek te verzekeren met slingers, kristallen bollen, (en 100 € biljetten), geen reden om zijn baan te verliezen?

Hij heeft een glinstering in zijn ogen die ik niet ken.
Hij heeft een rust en zekerheid die mij verontrusten, maar die mij jaloers maken. Hij is bereid alles te doen voor de liefde van zijn Jezus. Nu begrijp ik hoe diepe, ware en echte liefde storend kan zijn in een wereld van hypocrisie en voortdurend verbergen.

Puce boule rouge

SOLITUDE

Die vonk van het ware leven in mij begon te vibreren. In het diepst van mijn hart was er de afdruk van Hem die mij geschapen had, en de openbaring van mijn afkomst was voldoende om me meer te laten weten.

Want wie heeft mij 's nachts gezien, alleen, in mijn angst voor de dood! Ik weet dat men een zeer goedlachs, gelukkig uitziend persoon kan zijn, en toch angsten van grote intensiteit kan ervaren.

Jezus heeft de oplossingen? Zeker, die interesseren me, maar om je aan te sluiten bij die christenen die de ware genoegens niet kennen, wat een schande! Het spijt me, God! Het is niets voor mij: niets kan de vuiligheid veranderen die mijn leven beheerst: sigaretten in hoge doses, alcohol, nachtclubs en allerlei listen. Ik zou graag het geluk hebben dat ik voel door die christenen die een geloof beleven dat authentiek lijkt, maar ik ben veel te vuil.

Puce boule rouge

OPLOSSING

Vier dagen later stopte ik met roken zonder enige wilsinspanning van mijn kant, en ik vond gewoon een "schone" baan gemaakt voor mij!
Deze God is echt, en Hij houdt van mij! Dan roep ik tot Hem, een roep uit het diepst van mijn wezen, waarin ik eenvoudig, maar oprecht de diepste verlangens van mijn hart uit. Jezus is daar, hoort mijn stem, en gaat mijn hart binnen.

“ En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaren in Christus Jezus. ”

De Bijbel, brief aan de Filippenzen, hfdst. 4, vers 7

Puce boule rouge

GERED!

Een ongelooflijke vrede overviel me. Ik zag Jezus Christus in mijn plaats aan het kruis genageld, en mijn onverschilligheid voor Zijn Liefde was de oorzaak van al mijn zorgen.

Ik heb nu de zekerheid van mijn redding, en van een dag met Hem voor de eeuwigheid, in een wereld waar geen rouw meer zal zijn, noch gehuil, noch tranen, want Hij heeft mijn naam geschreven in Zijn boek des Levens!

Maar intussen zorgen Zijn dagelijkse aanwezigheid en de persoonlijke relatie die ik met Hem heb, ervoor dat ik het leven in een nieuw licht zie; Zijn ingrijpen in mijn leven, Zijn antwoorden op mijn gebeden, geven mij een enorme hoop en vertrouwen met het oog op deze toekomst die de mijne is.

Puce boule rouge

SPRING!

Een mens zonder Jezus Christus is als een vis uit het water, hij is niet in zijn element. Het menselijk lot is niet de dood, maar het LEVEN in Jezus Christus!

“ Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het bezit van de zaligheid door onze Here Jezus Christus ”. (2)

Deze wereld, zonder de Ene God, stort in pijn, chaos en verval.
Het is tijd voor je om er uit te komen! Open de deur en neem een concreet besluit om terug te keren naar je Vader in de hemel. Een sprong zonder parachute, maar met de zekerheid dat Degene die van je houdt er is, met open armen, om je te ontvangen.

Miljoenen mensen hebben dit al gedaan, en niet één van hen heeft ooit gezegd dat God hen in de steek heeft gelaten. Een nieuw leven, een nieuw begin, een einde aan vragen en angsten, het is mogelijk!
Abonneer je nu op de Eeuwige Levensverzekering in Jezus Christus!

“ Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. De oude dingen zijn voorbijgegaan, zie, alle dingen zijn nieuw geworden. En al deze dingen zijn van God ”. (3)

(2) 1e brief aan de Thessalonicenzen, hfdst. 5, vers 9
(3) 2e brief aan de Corinthiërs, hfdst. 5, vers 17

retour accueil retour haut de page